Утас704240421

И-мэйлsagsai.17@gmail.com

06 06 сар

Сагсай сумын Хоршоо хөгжүүлэх сангаас зээл авсан Хоршоо болон иргэдийн зээлийн үлдэгдлийн тайлан

Сагсай сумын Хоршоо хөгжүүлэх сангаас зээл авсан Хоршоо болон иргэдийн зээлийн үлдэгдлийн тайлан

Сагсай сумын Хоршоо хөгжүүлэх сангаас зээл авсан Хоршоо болон иргэдийн зээлийн үлдэгдлийн тайлан

13 02 сар

Үнийн саналын нэр: Сумын төвийг камержуулах

Үнийн саналын нэр: Сумын төвийг камержуулах

Батлагдсан төсөв: 15,000,000 төгрөг Баян-Өлгий аймгийн Сагсай сумын төвийг камержуулах ажлын техникийн нөхцөл.

29 05 сар

ГЭРЭЭ ШУУД БАЙГУУЛАХ ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

ГЭРЭЭ ШУУД БАЙГУУЛАХ ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

ГЭРЭЭ ШУУД БАЙГУУЛАХ ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА

14 12 сар

Малчдын отрын байр барих ажлын үнийн санал ирүүлэх урилга Холагаш

Малчдын отрын байр барих ажлын үнийн санал ирүүлэх урилга Холагаш

Малчдын отрын байр барих ажлын үнийн санал ирүүлэх урилга Холагаш

14 12 сар

Малчдын отрын байр барих ажлын үнийн саналын урилга Цагаан асгат

Малчдын отрын байр барих ажлын үнийн саналын урилга Цагаан асгат

Малчдын отрын байр барих ажлын үнийн саналын урилга Цагаан асгат

14 12 сар

Хадлан усжуулах, Далан шудуу барих ажлын үнийн саналын урилга

Хадлан усжуулах, Далан шудуу барих ажлын үнийн саналын урилга

Хадлан усжуулах, Далан шудуу барих ажлын үнийн саналын урилга

14 12 сар

Орон нутаг хөгжүүлэх сангийн 10 сая төгрөгөөр хогийг цэвэрлэв

Орон нутаг хөгжүүлэх сангийн 10 сая төгрөгөөр хогийг цэвэрлэв

Орон нутаг хөгжүүлэх сангийн 10 сая төгрөгөөр хогийг цэвэрлэв