Утас704240421

И-мэйлsagsai.17@gmail.com

Үнийн саналын нэр: Сумын төвийг камержуулах

Үнийн саналын нэр: Сумын төвийг камержуулах

Батлагдсан төсөв: 15,000,000 төгрөг Баян-Өлгий аймгийн Сагсай сумын төвийг камержуулах ажлын техникийн нөхцөл. Үнийн саналыг 2024 оны 02 дугаар сарын 19-ний өдрийн 15 цаг 00 минутаас өмнө сумын ЗДТГ-ын албаны өрөөнд бичгээр авна. Сонирхсон этгээд бусад мэдээ мэдээллийг доорх утаснаас авч болно. 99420925, 99421266

Татах