Утас704240421

И-мэйлsagsai.17@gmail.com

Сумын цаг уурын ажилтныг  унаатай болгов

Сумын цаг уурын ажилтныг унаатай болгов

Орон Нутгийн Хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр сумын цаг уурын ажилтан Х.Сакенийг шинэ мотоциклоор хангав. 

Төсөвт өртөг: 3.0 сая 

Гүйцэтгэсэн: "Өлгий Мото Сервис"