Утас704240421

И-мэйлsagsai.17@gmail.com

Сумын хогийн отвалыг хашаажуулав

Сумын хогийн отвалыг хашаажуулав

Орон Нутгийн Хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр Сумын хогийн отвалыг хашаажуулж 2 ш хяналтын камертай болгов.  /Хашааны урт нь:900 м, 2 газарт камертэй/

Төсөвт өртөг: 60.0 сая төгрөг

Гүйцэтгэсэн: "Сүлд Бадрах Өргөө ХХК"