Утас704240421

И-мэйлsagsai.17@gmail.com

Цоохор нуурын чулуун хашааг уртасгах ажил хийгдлээ.

Цоохор нуурын чулуун хашааг уртасгах ажил хийгдлээ.

Орон Нутгийн Хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар Цоохор нуурын чулуун хашааг уртасгав. /Урт 2.5 км, Өргөн нь 1.2 м/

Төсөвт өртөг: 97.0 сая төгрөг

Гүйцэтгэсэн: "Едил жайых ХХК"