Утас704240421

И-мэйлsagsai.17@gmail.com

ЕБ-ын 1 дүгээр сургуулийн охид, хөвгүүдийн дотуур байрыг камержуулах ажил хийгдлээ.

ЕБ-ын 1 дүгээр сургуулийн охид, хөвгүүдийн дотуур байрыг камержуулах ажил хийгдлээ.

Орон Нутгийн Хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар ЕБ-ын 1 дүгээр сургуулийн охид, хөвгүүдийн дотуур байрыг камержуулах ажил хийгдлээ. /Нийт 18 ш камер байршуулав/

Төсөвт өртөг: 4.0 сая төгрөг 

Гүйцэтгэсэн: "Жан Аяу ХХК"