Утас704240421

И-мэйлsagsai.17@gmail.com

ГЭРЭЭ ШУУД БАЙГУУЛАХ ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА.

ГЭРЭЭ ШУУД БАЙГУУЛАХ ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА.

Үнийн саналын нэр: “6 дугаар багийн хүний эмчийг унаатай болгох”

Батлагдсан төсөв: 3,200,000 төгрөг

Үнийн саналыг 2023 оны 05 дугаар сарын 12-ний өдрийн 15 цаг 00 минутаас өмнө бичгээр авна.

Үнийн санал ирүүлэх барааны техникийн тодорхойлолтыг хавсаргасан болно.

Сонирхсон этгээд бусад мэдээ мэдээллийг доорх утаснаас авч болно.

99420925, 99424842.