Утас704240421

И-мэйлsagsai.17@gmail.com

ЗЭРЛЭГ АН АМЬТАДАД БИОТЕХНИКИЙН АРГА ХЭМЖЭЭ АВЧ АЖИЛЛАЛАА.

ЗЭРЛЭГ АН АМЬТАДАД БИОТЕХНИКИЙН АРГА ХЭМЖЭЭ АВЧ АЖИЛЛАЛАА.

Байгалийн нөөц ашигласны төлбөрийн орлогын давсан хэсгээс бүрдүүлсэн нөөцийн хөрөнгөөс Сагсай сумын Хөх салаа чиглэлийн зэрлэг ан амьтдад зориулж 2 цэгт 20 боодол өвс, 250 кг давс тавьж зэрлэг ан амьтадыг үхэж хорогдохоос урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулж ажиллав