Утас704240421

И-мэйлsagsai.17@gmail.com

“ХҮНСНИЙ НОГООНЫ ҮЛДВЭРЛЭЛ БА УСАЛГААТАЙ ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ ТӨСӨЛ”-ийн БҮЛЭГ ХОРШООДЫН ГИШҮҮДИЙГ ЧАДАВХЖУУЛАХ сургалтыг сумын Соёлын төвд зохион байгууллаа.

“ХҮНСНИЙ НОГООНЫ ҮЛДВЭРЛЭЛ БА УСАЛГААТАЙ ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ ТӨСӨЛ”-ийн БҮЛЭГ ХОРШООДЫН ГИШҮҮДИЙГ ЧАДАВХЖУУЛАХ сургалтыг сумын Соёлын төвд зохион байгууллаа.

Өнөөдөр ХХААХҮЯ, Төсөл хэрэгжүүлэх нэгж, Хүнсний ногооны үйлдвэрлэлийг дэмжих зөвлөх баг: “ХҮНСНИЙ НОГООНЫ ҮЛДВЭРЛЭЛ БА УСАЛГААТАЙ ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ ТӨСӨЛ”-ийн БҮЛЭГ ХОРШООДЫН ГИШҮҮДИЙГ ЧАДАВХЖУУЛАХ сургалтыг сумын Соёлын төвд зохион байгууллаа. Сургалтыг О.Ганбаатар Төслийн зөвлөх багийн ахлагч , Б.Одонхүү Гавьяат агрономич, Н. Дамбадаржаа хөрсний мэргэжилтэн, Б.Батдэлгэр ХААИС-ийн Агроэкологийн сургуулийн багш,доктор, Б.Содномпил зөвлөх нар явуулав. Энэхүү төсөлд манай сумын Улаан дэлийн услалтын систем /нийт талбай 400га / хамрагдаж байгаа болно. Уг чадавжуулах сургалтанд сумын газар тариалан эрхлэгчид хамрагдаж, зохион байгуулагчид гарын авлага тараав.