Утас704240421

И-мэйлsagsai.17@gmail.com

Генератор нийлүүлэв

Генератор нийлүүлэв

Сумын ард иргэдийн санал болон, ИТХ-ын төлөөлөгч нары шийдвэрийн дагуу, сумын ОНХСангийн хөрөнгийн санхүүжилтээр 1 дүгээр сургуулийн дотуур байранд 50кВт-ийн дизел генератор /мотор/ нийлүүлэх ажлыг зохион байгуулж, "Сүлд Бадрах Өргөө" ХХК тай гэрээ хийж 2023 оны 6 дугаар сарын 20-ны өдөр хүлээж авлаа.