Утас704240421

И-мэйлsagsai.17@gmail.com

Галт зэвсгийн тооллого явуулах тухай

Галт зэвсгийн тооллого явуулах тухай

Улсын хэмжээнд галт зэвсгийн тооллого аравдугаар сарын 31-нд эхэлсэн бөгөөд 30 хоногийн хугацаанд галт зэвсгийг бүртгэх, гэрчилгээжүүлэх ажлыг манай сумд цагдаагийн байгууллага хариуцан зохион байгуулж байна. 

Иймд иргэд, олон нийт галт зэвсгийн тооллогод идэвхтэй хамрагдаж, өөрийн эзэмшил, өмчлөлд байгаа галт зэвсэг, галт зэвсэгтэй адилтгах хэрэгслээ сумын цагдаагийн байгууллагад заасан хугацаанд бүртгүүлж, хуулиар олгогдсон үүргээ биелүүлэхийг цагдаагийн байгууллагаас уриалж байна. Хэрэв заасан хугацаанд галт зэвсгээ бүртгэлд хамруулаагүй тохиолдолд Зөрчлийн тухай хуулийн дагуу хариуцлага тооцохыг анхаарна уу.