Утас704240421

И-мэйлsagsai.17@gmail.com

24 05 сар

ГЭРЭЭ ШУУД БАЙГУУЛАХ ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА.

ГЭРЭЭ ШУУД БАЙГУУЛАХ ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА.

ГЭРЭЭ ШУУД БАЙГУУЛАХ ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА.

24 05 сар

СУМЫН МЭРГЭЖЛИЙН АНГИ

24 05 сар

“ХҮНСНИЙ НОГООНЫ ҮЛДВЭРЛЭЛ БА УСАЛГААТАЙ ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ ТӨСӨЛ”-ийн БҮЛЭГ ХОРШООДЫН ГИШҮҮДИЙГ ЧАДАВХЖУУЛАХ сургалтыг сумын Соёлын төвд зохион байгууллаа.

“ХҮНСНИЙ НОГООНЫ ҮЛДВЭРЛЭЛ БА УСАЛГААТАЙ ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ ТӨСӨЛ”-ийн БҮЛЭГ ХОРШООДЫН ГИШҮҮДИЙГ ЧАДАВХЖУУЛАХ сургалтыг сумын Соёлын төвд зохион байгууллаа.

“ХҮНСНИЙ НОГООНЫ ҮЛДВЭРЛЭЛ БА УСАЛГААТАЙ ХӨДӨӨ АЖ АХУЙ ТӨСӨЛ”-ийн БҮЛЭГ ХОРШООДЫН ГИШҮҮДИЙГ ЧАДАВХЖУУЛАХ сургалтыг сумын Соёлын төвд зохион байгууллаа.

22 05 сар

Золбин нохой устгах ажиллагаа

Золбин нохой устгах ажиллагаа

Золбин нохой устгах ажиллагаа

22 05 сар

СУМЫН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР 6 ДУГААР БАГИЙН ХҮНИЙ ЭМЧИЙГ УНААТАЙ БОЛГОВ.

СУМЫН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР 6 ДУГААР БАГИЙН ХҮНИЙ ЭМЧИЙГ УНААТАЙ БОЛГОВ.

СУМЫН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР 6 ДУГААР БАГИЙН ХҮНИЙ ЭМЧИЙГ УНААТАЙ БОЛГОВ.

17 05 сар

МАЛЧИДАД ӨВС ТЭЖЭЭЛИЙН ТУСЛАМЖ ҮЗҮҮЛЭВ

МАЛЧИДАД ӨВС ТЭЖЭЭЛИЙН ТУСЛАМЖ ҮЗҮҮЛЭВ

МАЛЧИДАД ӨВС ТЭЖЭЭЛИЙН ТУСЛАМЖ ҮЗҮҮЛЭВ

17 05 сар

САГСАЙ СУМЫН ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨВИЙН НЭЭЛТИЙН ЁСЛОЛ БОЛОВ.

САГСАЙ СУМЫН ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨВИЙН НЭЭЛТИЙН ЁСЛОЛ БОЛОВ.

САГСАЙ СУМЫН ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨВИЙН НЭЭЛТИЙН ЁСЛОЛ БОЛОВ.

09 05 сар

ГЭРЭЭ ШУУД БАЙГУУЛАХ ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА.

ГЭРЭЭ ШУУД БАЙГУУЛАХ ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА.

ГЭРЭЭ ШУУД БАЙГУУЛАХ ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА.

05 05 сар

ГЭРЭЭ ШУУД БАЙГУУЛАХ ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА.

ГЭРЭЭ ШУУД БАЙГУУЛАХ ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА.

ГЭРЭЭ ШУУД БАЙГУУЛАХ ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА.

05 05 сар

ГЭРЭЭ ШУУД БАЙГУУЛАХ ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА.

ГЭРЭЭ ШУУД БАЙГУУЛАХ ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА.

ГЭРЭЭ ШУУД БАЙГУУЛАХ ҮНИЙН САНАЛ АВАХ УРИЛГА.