171 сар

БҮТЭЭЛЧ АЖИЛ 2017

111 сар

БАЯРТАЙ МЭДЭЭ

 Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2018 онд САГСАЙ суманд 1.2 тэрбум төгрөгөөр 125 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга, 216.0 сая төгрөгөөр Дотуур байранд халуун усны барилга, 240.0 сая төгрөгөөр    4-р багийн Битүүгийн доод ...

091 сар

САЙН МЭДЭЭ

САЙН МЭДЭЭ. БНХАУ-ын Алтай аймгийн гадаад харилцааны албанаас Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргад албан бичиг илгээсэн юм. Эл бичигт олон жил яригдсан Даянгийн Ямаатын голын гүүрийг шинээр барьж 22 км замыг хамтад нь засаж өгөхөөр болс...

091 сар

БАЯРТАЙ МЭДЭЭ

БАЯРТАЙ МЭДЭЭ  Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2018 онд САГСАЙ суманд 1.2 тэрбум төгрөгөөр 125 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга, 216.0 сая төгрөгөөр Дотуур байранд халуун усны барилга, 240.0сая төгрөгөөр 4-р багийн Битүүгийн доод айл...

021 сар

Сагсай сумын Засаг даргын 2017 оны сумын Нийгэм, эдийн засгийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлтийн жилийн тайлан

Уужим                                       &nb...

Сагсай сум

Сагсай сум

Баян-Өлгий аймаг

ХОЛБООС