Утас704240421

И-мэйлsagsai.17@gmail.com

Улсын их хурлын гишүүн асан Г.Солтаны санаачилгаар

Улсын их хурлын гишүүн асан Г.Солтаны санаачилгаар

Улсын их хурлын гишүүн асан Г.Солтаны санаачилгаар Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар сумын төвд орчин үеийн стандарт шаардлага хангасан нийтийн халуун усны барилга угсралтын ажлыг "Өлке констракшн" ХХК гүйцэтгэж байнгын ашиглалтад орж иргэдэд халуун ус, үсчин, цаг засвар, гутал засварын үйлчилгээ үзүүлж байна.