Иргэний бүртгэлийн эрхэм зорилго нь иргэдэд суурилсан төрийн бүртгэлийн үнэн бодитой ой санамжийг бий болгох, төр иргэдийг холбосон бүртгэлийн нэгдсэн тогтолцоог бүрдүүлж төрийн бүртгэлийн үйлчилгээгээр иргэний эрхийг хангахад оршиж байгаа бөгөөд тус газар Монгол Улсад төрийн бүртгэлийн бодлогын нэгдмэл чанарыг хангах, үндэсний аюулгүй байдлыг хангах, бэхжүүлэх, бүртгэлийн үйлчилгээг хүртээмжлтэй, хүмүүнлэг ардчилсан нийгмийн шаардлагад нийцсэн төрийн бүртгэл, үйлчилгээг хүртээмжтэй хүмүүнлэг амд шудрага, ил тод, шуурхай, хүртээмжтэй хүргэж, түүний чанарыг олон улсын жишигт хүргэхэд оршино. Одоо суманд 10 төрлийн бүртгэлийн ажлыг явуулж байгаа ба 6 төрлийн лавлагааг сумаас авах боломжийг бүрдүүлэх зорилт тавьж ажиллаж байна.

2018-01-10
Сагсай сум

Сагсай сум

Баян-Өлгий аймаг

ХОЛБООС