Батлав......................... С. Хонаев          
САГСАЙ СУМЫН ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙ ЗАХИРАГЧИЙН 2018 ОНЫ ХУДАЛДАН АВАХ  ТӨЛӨВЛӨГӨӨ 
           
¹Òóõàéí æèëä õóäàëäàí àâàõ áàðàà, àæèë, ¿éë÷èëãýýíèé íýð òºðºë, òîî õýìæýý, õ¿÷èí ÷àäàë Áàòëàãäñàí òºñºâò ºðòºã            ( ìÿí.òºã)  Тухайн онд санхүүжих дүн  Áàòëàãäñàí òºñºâò ºðòºã            ( ìÿí.òºã) Õóäàëäàí àâàõ àæèëëàãààíä ìºðäºõ æóðàìÕóäàëäàí àâàõ àæèëëàãààíä ìºðäºõ õóãàöààТайлбар, тодрулга
¯íýëãýýíèé õîðîî áàéãóóëàõ îãíîîТендер зарлах огнооÃýðýý áàéãóóëàõ ýðõ îëãîõ îãíîîÃýðýý äóóñãàâàð áîëîõ, ä¿ãíýõ îãíîî
 Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдэх ажлууд         
1Даян хүн эмнэлгийн барилгын засвар          7.50      7.50 үгүй ШГБ  2018 06 042018 06 15 
23-р багт худаг засвар          3.60      3.60 үгүй ШГБ  2018 06 082018 06 14 
3Хагийн чиглэлийн зам засвар        18.00    18.00 үгүй ОА2018 03 232018 03 302018 04 272018 05 30 
4Хужир мараа тарих          1.00      1.00 үгүй ШГБ  2018 05 212018 05 30 
5Малжуулах төсөл хэрэгжүүлэх        24.00    24.00 үгүй ХА2018 04 232018 05 012018 05 302018 06 28 
6Гэр цэцэрлэгийн эсгий гэртэй болох          4.30      4.30 үгүй ШГБ  2018 06 042018 06 13 
7Жаланышын Улаан чулуутын явган хүний гүүр барих          5.00      5.00 үгүй ШГБ  2018 05 212018 05 31 
8Нийтийн бие засах газартай болгох          2.00      2.00 үгүй ШГБ  2018 05 072018 05 14 
9Сумын төвд гүний худаг          7.00      7.00 үгүй ШГБ  2018 05 152018 05 30 
10БЗД нарыг унаатай болгох           3.60      3.60 үгүй ШГБ  2018 03 052018 03 15 
11Багийн эмчийг унаатай болгох          1.80      1.80 үгүй ШГБ  2018 03 052018 03 15 
12Битүүгийн цэцэрлэгийн тоглоомын талбай засах          4.00      4.00 үгүй ШГБ  2018 04 102018 04 24 
13Битүүгийн хадлан усжуулах          6.00      6.00 үгүй ШГБ  2018 05 072018 05 22 
14ДБС-ийн хаанын дулаалга хийх          3.50      3.50 үгүй ШГБ  2018 06 052018 06 20 
15Сагсай БДС-ийн технологийн кабинет байгуулах          7.80      7.80 үгүй ШГБ  2018 06 042018 06 25 
16МЭҮТасгийн машины запас сэлбэг          0.67      0.67 үгүй ШГБ  2018 02 052018 02 23 
17Газрын даамал GPS авах          0.60      0.60 үгүй ШГБ  2018 02 052018 02 23  
18Өнгөрсөн оны үлдэгдэлд / өр /           2.12      2.12 үгүй       
        102.49 102.49 үгүй       
 Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажлууд         
19Баяр наадмын зардал          5.00      5.00 үгүй ШГБ  2018 07 102018 07 12 
20Гамшгийн сан          4.99      4.99 үгүй ШГБ  2018 01 012018 12 31  
21Мод, бут, сөөг хамгаалах          3.01      3.01 үгүй ШГБ  2018 01 012018 12 31 
22Улаан дээлийн услалтын системийн үндсэн хөрөнгийг ЗДТГ-т худалдаж авах        20.00    20.00 үгүй ШГБ  2018 01 222018 01 30 
23Түүхийн ном зохиох хэвлэх        16.50    16.50 үгүй ШГБ  2018 03 122018 03 26 
24Сумын ЗДТГазарт сандал, ширээ, компьютер авха          4.00      4.00 үгүй ШГБ  2018 03 192018 03 25 
25UNITEL -ийн сүлжээг сайжруулах / Цахилгаан хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх мотор /          3.00      3.00 үгүй ШГБ  2018 03 022018 03 20 
 Дүн        56.50    56.50       
 Нийт дүн       158.99 158.99       
           
 Боловсруулсан ЗДТГазрын ня-бо                                                           А. Маханбет      
2018-11-16
Сагсай сум

Сагсай сум

Баян-Өлгий аймаг

ХОЛБООС