Сумын ИТХ-ын 2017 оэы 12-р сарын 28-ний өдрийн 18 тоот тогтоолын 2-р хавсралт  
Сагсай сум Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдэх төсөл арга хэмжээний төлөвлөгөө      
       
¹Òóõàéí æèëä õóäàëäàí àâàõ áàðàà, àæèë, ¿éë÷èëãýýíèé íýð òºðºë, òîî õýìæýý, õ¿÷èí ÷àäàë Áàòëàãäñàí òºñºâò ºðòºã            ( ìÿí.òºã)  Тухайн онд санхүүжих дүн Õóäàëäàí àâàõ àæèëëàãààíä ìºðäºõ æóðàì  
     Ãýðýý áàéãóóëàõ ýðõ îëãîõ îãíîîÃýðýý äóóñãàâàð áîëîõ, ä¿ãíýõ îãíîî
 Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хийгдэх ажлууд     
1Даян хүн эмнэлгийн барилгын засвар      7.50      7.50ШГБ2018 06 042018 06 15
23-р багт худаг засвар      3.60      3.60ШГБ2018 06 082018 06 14
3Хагийн чиглэлийн зам засвар    18.00   18.00ОА2018 04 272018 05 30
4Хужир мараа тарих      1.00      1.00ШГБ2018 05 212018 05 30
5Малжуулах төсөл хэрэгжүүлэх    24.00   24.00ХА2018 05 302018 06 28
6Гэр цэцэрлэгийн эсгий гэртэй болох      4.30      4.30ШГБ2018 06 042018 06 13
7Жаланышын Улаан чулуутын явган хүний гүүр барих      5.00      5.00ШГБ2018 05 212018 05 31
8Нийтийн бие засах газартай болгох      2.00      2.00ШГБ2018 05 072018 05 14
9Сумын төвд гүний худаг      7.00      7.00ШГБ2018 05 152018 05 30
10БЗД нарыг унаатай болгох       3.60      3.60ШГБ2018 03 052018 03 15
11Багийн эмчийг унаатай болгох      1.80      1.80ШГБ2018 03 052018 03 15
12Битүүгийн цэцэрлэгийн тоглоомын талбай засах      4.00      4.00ШГБ2018 04 102018 04 24
13Битүүгийн хадлан усжуулах      6.00      6.00ШГБ2018 05 072018 05 22
14ДБС-ийн хаанын дулаалга хийх      3.50      3.50ШГБ2018 06 052018 06 20
15Сагсай БДС-ийн технологийн кабинет байгуулах      7.80      7.80ШГБ2018 06 042018 06 25
16МЭҮТасгийн машины запас сэлбэг      0.67      0.67ШГБ2018 02 052018 02 23
17Газрын даамал GPS авах      0.60      0.60ШГБ2018 02 052018 02 23 
18Өнгөрсөн оны үлдэгдэлд / өр /       2.12      2.12   
    102.49 102.49   
2018-10-16
Сагсай сум

Сагсай сум

Баян-Өлгий аймаг

ХОЛБООС