Монгол Улсын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх төрийн бодлогыг сумынхаа онцлогтой уялдуулан төрийн болон төрийн бус байгууллагад, ард иргэдээс гарсан санал, санаачлаганд тулгуурлан боловсруулж, үр дүнтэй хэрэгжүүлэх өндөр чадавхитай, зөв зохион байгуулалтай, хариуцлагатай удирлагын тогтолцоог бүрдүүлж сумын нийгэм, эдийн засгийн хөгжилд тулгамдаж байгаа асуудлыг шийдвэрлэх, төрийн үйлчилгээг шинэ шатанд гаргаж, ард иргэдийнхээ эрүүл, аюулгүй орчинд сурч боловсрох, амар тайван ажиллаж амьдрах, ая тухтай орчныг бүрдүүлэх, аж амьдралыг дээшлүүлэхэд хөтөлбөрийн эрхэм зорилго оршино.

2017-10-11
Сагсай сум

Сагсай сум

Баян-Өлгий аймаг

ХОЛБООС