САЙН МЭДЭЭ.

БНХАУ-ын Алтай аймгийн гадаад харилцааны албанаас Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргад албан бичиг илгээсэн юм.

Эл бичигт олон жил яригдсан Даянгийн Ямаатын голын гүүрийг шинээр барьж 22 км замыг хамтад нь засаж өгөхөөр болсоныг бичжээ.

ХОЁР ТАЛЫН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ ХҮРЭЭНД АЙМГИЙН УДИРДЛАГУУД 2017 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРД БНХАУ-Д АЙЛЧЛАЛ ХИЙХ ҮЕЭР ЭНЭ АСУУДЛЫГ ХИЙЖ ӨГӨХИЙГ САНАЛ БОЛГОСОН БИЛЭЭ.

2018-01-09
Сагсай сум

Сагсай сум

Баян-Өлгий аймаг

ХОЛБООС