БАЯРТАЙ МЭДЭЭ 
Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2018 онд САГСАЙ суманд 1.2 тэрбум төгрөгөөр 125 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга, 216.0 сая төгрөгөөр Дотуур байранд халуун усны барилга, 240.0сая төгрөгөөр 4-р багийн Битүүгийн доод айлууд, Түкпир шигийн айлуудад ЦДАШ татах ажлууд тус тус хийгдэхээр Улсын төсөвт тусгагдлаа.Хөөцөлдөж дэмжиж өгсөн тус тойргоос сонгогдсон УИХ-ын гишүүн Г.Солтанд Сагсай сумын ард иргэдийн өмнөөс талархал илэрхийлж, ажлын өндөр амжилт хүсье!

2018-01-09
Сагсай сум

Сагсай сум

Баян-Өлгий аймаг

ХОЛБООС