Сагсай сумын ЕББДС-ийн 100 хүүхдийн Дотуур байрны тендерийг авсан Агайын ХХК өнөөдөр улаан шугам татуулан барилгын шавыг тавилаа. Шав тавих ёслолд сумын болон сургуулийн удирдлага, Ахмад, залуу багш нарын төлөөллүүд,Агайын ХХК-ний удирдлагууд, малчид, ажилчдын төлөөлөл зэрэг олон хүн оролцов. Тендерийн маргаанаас болж гэрээг саяхан байгуулсан Агайын ХХК ажлаа ийнхүү орой эхэлж байгаа бөгөөд ажил нь он дамжихаар болоод байна. 2015 оны улсын төсөвт мөнгө нь суусан уг барилын түр зогсоосон төсвийг нь төсвийн тодотголоор дахин шийдвэрлүүлж өгөхийг УИХ-ын гишүүд А.Бакей, А.Тилейхан нарт уламжлаад байна.Сагсай сумын ЕББДС-ийн 100 хүүхдийн Дотуур байрны тендерийг авсан Агайын ХХК өнөөдөр улаан шугам татуулан барилгын шавыг тавилаа. Шав тавих ёслолд сумын болон сургуулийн удирдлага, Ахмад, залуу багш нарын төлөөллүүд,Агайын ХХК-ний удирдлагууд, малчид, ажилчдын төлөөлөл зэрэг олон хүн оролцов. Тендерийн маргаанаас болж гэрээг саяхан байгуулсан Агайын ХХК ажлаа ийнхүү орой эхэлж байгаа бөгөөд ажил нь он дамжихаар болоод байна. 2015 оны улсын төсөвт мөнгө нь суусан уг барилын түр зогсоосон төсвийг нь төсвийн тодотголоор дахин шийдвэрлүүлж өгөхийг УИХ-ын гишүүд А.Бакей, А.Тилейхан нарт уламжлаад байна.

2015-11-01
Сагсай сум

Сагсай сум

Баян-Өлгий аймаг

ХОЛБООС