Сагсай сумын Узынашагийн голд шинээр баригдсан модон гүүр. Өртөг 35.0сая.Гүйцэтгэгч: Минамур ХХК.Ашиглалтанд орсон огноо:2018.08.09

2018-08-20
Сагсай сум

Сагсай сум

Баян-Өлгий аймаг

ХОЛБООС