Өвлийн идэшний үе эхэлсэнтэй холбоотой  аймгийн ГХУСАЗЗ-өөс гаргасан удирдамжийн дагуу 11 дүгээр сарын 06 аас эхлэн тус Сагсай сумд малын хулгайн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх 40 хоногийн аян зохион байгуулагдаж,  Сагсайгаас аймагийн төв орох Цагаан эрэгийн 24 цагийн хяналтын пост  дээр  давхардсан тоогоор 83 төрийн албан хаагч, цагдаагийн ажилтануудтай хамтарч 30 хоног ажиллаж нийт 1378 машин техник,  613 толгой бод, 1811 толгой бог малын хөдөлгөөнд хяналт хийж ажилласан байдалтай өчигдөр сумын Хурлын дарга бөгөөд ГХУСАЗЗ-ийн дарга тэргүүтэй албаны хүмүүс танилцаж, цаашдын ажлын чиглэл өгөгдөв.

 
2017-12-08 01:00
 
2017-12-13
Сагсай сум

Сагсай сум

Баян-Өлгий аймаг

ХОЛБООС