Улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2018 онд САГСАЙ суманд 1.2 тэрбум төгрөгөөр 125 хүүхдийн цэцэрлэгийн барилга, 216.0 сая төгрөгөөр Дотуур байранд халуун усны барилга, 240.0 сая төгрөгөөр    4-р багийн Битүүгийн доод айлууд, Түкпир шигийн айлуудад ЦДАШ татах ажлууд тус тус хийгдэхээр Улсын төсөвт тусгагдан батлагдлаа. Өөрөөр хэлбэл 2018 онд Сагсай сумд нийт  1.7 тэрбум төгрөгний хөрөнгө оруулалт улсын төсвөөр хийгдэх юм. 
 
2018-01-11
Сагсай сум

Сагсай сум

Баян-Өлгий аймаг

ХОЛБООС