Үзэсгэлэнт газар
Аймгийн төв
Сумын төв
Сагсай сум

Сагсай сум

Баян-Өлгий аймаг

ХОЛБООС